Skip to content Skip to navigation

От редакцията

Уважаеми читатели,

Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание броят на академичното списание Littera et Lingua, посветен на четенето и читателските практики.

Богатата хуманитаристична платформа на темата фокусира вниманието ни върху статии на учени от различни интелектуални полета – филолози, историци, културолози, философи и библиотекари.

Текстовете са обособени в тематичните рубрики „Четенето и езикът“, „Институционалното четене“ и „Четенето в историческа перспектива“. Акцентира се и върху преводни статии на чуждестранни изследователи.

В рубриката „Отзив“ може да намерите информация за една от най-новите книги в областта на история на книгата, в която присъства и темата за четенето.

Надяваме се, че статиите ще породят въпроси и отворят нови мисловни предизвикателства пред изследователите.

Приятно и ползотворно четене!

Водещи броя: Поли Муканова, Радостина Петрова и Андрей Бояджиев

Година: 
2014
Том: 
11
Книжка: 
3
Рубрика в списание Littera et Lingua: