Skip to content Skip to navigation

От редакцията

Неведнъж в списание Littera et Lingua са били публикувани статии на млади учени. Зимният брой на 2010 обаче е първият, изцяло съставен от докторантски текстове. Да се включат, бяха поканени колеги от различни хуманитарни дисциплини, като най-голям отзив поканата получи сред докторантите с литературоведски профил, което определя и характера на настоящия брой.

 

По-голямата част от статиите са обединени в рубриката „Литература и философия“. Тук попада текстът на Андрей Ташев, в който  е представена доктрината на прагматизма през трудовете на Чарлз Пърс и Уилям Джеймс и текстът на Галина Иванова, в който се коментира интерпретацията на Хайдегер за истината във философията на Ницше.  В статията  си Камелия Спасова   разглежда примера и ентимемата в "Реторика" на Аристотел, а Виктория Кирилова – метафората вкус в романа „По следите на изгубеното време“ на Марсел Пруст през философията на Кант. Текстовете на Яница Радева и Ангел Игов се занимават с фикционалното изграждане на градското пространство в литературата. В статията си Илвие Конедарева показва развитието на критическата рецепция за жанра на романа от 50-те до 70-те години на ХХ век.

 

Другите два текста – на Дария Карапеткова и на Владимир Колев – предлагат нови аспекти на литературоведския дискурс. Статията на Дария Карапеткова се фокусира върху културните взаимоотношения между България и Италия през 30-те и диалога между преводачите Енрико Дамиани и Милко Ралчев. Владимир Колев пише за литературата в киното през трудовете на Юрий Лотман и филми от ранния период на кинематографията.

Всички текстове, поместени в брой Зима 2010 на Littera et Lingua, са препоръчани от научните ръководители на докторантите.

 

Настоящият брой е покана към докторантите и младите учени да изпращат свои текстове на редакционния екип. В съответствие с концепцията за списанието ще има постоянна рубрика, където тези текстове ще бъдат публикувани.

 

Редактори на броя: Надежда Стоянова и Радостина Велева

 

 

 

Година: 
2010
Том: 
7
Книжка: 
4