Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Автор is Стойкова, Ана  [Clear All Filters]
2008
Стойкова, А. авт, 2008. Агиографията през IX-XI век. В А. Милтенова, ред История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, с-ци 130–142.
Стойкова, А. авт, 2008. Константин Преславски. В А. Милтенова, ред История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, с-ци 240–245.
1997
Стойкова, А. авт, 1997. За Лиляна Грашева. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, с-ци113–119.
Стойкова, А. авт, 1997. Кой седи на коня зад свети Георги?. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(2), с-ци23–34.
1995
Стойкова, А. & Попов, Г. авт-ри, 1995. Кнежа, Ищван. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 351–352.
Subscribe to Синдикирай