Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: First Letter Of Last Name is D and Автор is Doležalová, Eva  [Clear All Filters]
2011
Derwich, M. авт, 2011. Římská církev a slovanský jazyk (do konce 9. století). Ze studií o christianizaci raně středověké Evropy. В E. Doležalová & Meduna, P., ред-ри Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti : věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, с-ци 101–110.
Subscribe to Синдикирай