Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Катуш, Елвира  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Катуш, Е. авт, 1987. 35-годишният юбилей на българистиката в Будапещенския университет „Лоранд Йотвьош“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), с-ци124–125.
Subscribe to Синдикирай