Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Бояджиев, Тодор  [Clear All Filters]
1994
Бояджиев, Т. авт, 1994. Пета славистична конференция през 1993 г. в Люблин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(5), с-ци117–118.
1990
Бояджиев, Т. & Колева, К. авт-ри, 1990. Международни славистични конференции в Люблин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), с-ци109–111.
Subscribe to Синдикирай