Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Джеймс, Карл  [Clear All Filters]
Статия в списание
Гарет, П. & Джеймс, К. авт-ри, 1991. Осъзнатите знания за езика: Форум за среща на различни мнения (семинар в Бангор). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), с-ци121–123.
Subscribe to Синдикирай