Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Периклиев, Владимир  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
Периклиев, В. авт, 1983. COLING ’82. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), с-ци117–122.
Периклиев, В. авт, 1985. COLING ’84. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(4), с-ци124–126.
С
Периклиев, В. авт, 1983. Синтактична нееднозначност в българския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), с-ци26–34.
Subscribe to Синдикирай