Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Манолова, Лилия  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Манолова, Л. авт, 1983. Научна конференция за изследване и описване на речниковия състав на словашкия книжовен език в Смоленище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), с-ци93–94.
Subscribe to Синдикирай