Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 12 резултата:
Избор: Автор is Мирчева, Бойка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Мирчева, Б. авт, 1993. За още един препис на Службата за Константин-Кирил Философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(2), с-ци22–35.
Мирчева, Б. авт, 1993. За още един препис на Службата за Константин-Кирил Философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(2), с-ци22–35.
Мирчева, Б. авт, 1992. Нов препис на Канона за Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(1), с-ци26–43.
Мирчева, Б. авт, 2013. По въпроса за идентификацията на преписите на Успение Кирилово. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 37(2), с-ци51–63.
Мирчева, Б. авт, 2010. Достоен финал на един достоен живот. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(3), с-ци101–112.
Subscribe to Синдикирай