Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Автор is Маргарита Младенова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Младенова, М. авт, 1981. Кирило-Методиева сесия в Гданск. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), с-ци81–82.
Л
Младенова, М. авт, 2008. Лешек Мошински. In memoriam. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32, с-ци69–72.
М
Младенова, М. авт, 1994. Макроструктура и микроструктура на текста. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(4), с-ци75–85.
Младенова, М. авт, 1986. Международна конференция в чест на славянския първоучител Методий. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), с-ци117–119.
С
Младенова, М. авт, 1983. Старобългарският глагол рачити. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(1), с-ци91–94.
Subscribe to Синдикирай