Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Кърпачева, Марта  [Clear All Filters]
1993
Кърпачева, М. авт, 1993. Библиография на научните трудове на Мария Деянова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), с-ци106–110.
Subscribe to Синдикирай