Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Дачев, Мирослав  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Хаджиева, Е., Дачев, М. & Каменова, М. авт-ри, 2010. Мозайки от българската цивилизация (Българското: култура, образи, памет), София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Учебно пособие за изучаването на български език като чужд. Въвежда в основни проблеми на българската култура от 7 до 21 век.
Subscribe to Синдикирай