Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Малыгина, Мария  [Clear All Filters]
Статия в списание
Малыгина, М. авт, 2013. О четырех стихирах славянского минейного стихираря ХII в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 37(2), с-ци34–50.
Subscribe to Синдикирай