Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Желязкова, Веселка  [Clear All Filters]
2006
Желязкова, В. авт, 2006. Чарлз Грибъл на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30, с-ци100–106.
1995
Желязкова, В. авт, 1995. Тропарите в състава на Простия пролог. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(1), с-ци78–90.
Subscribe to Синдикирай