Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Автор is Бърлиева, Славия  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Бърлиева, С. авт, 2002. За Светлина Николова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26(4), с-ци89–95.
Бърлиева, С. авт, 2000. Московският препис на Дюканжовия списък. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(3), с-ци50–65.
Бърлиева, С. авт, 1998. Оломоуцкият и Пражкият мисал и службите за св. Кирил и Методии. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(1), с-ци12–25.
Бърлиева, С. авт, 1993. Осемдесетгодишният юбилей на боландиста Пол Девос. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), с-ци118–120.
Бърлиева, С. авт, 1992. Семинар по история на православното богослужение. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), с-ци118–119.
Subscribe to Синдикирай