Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 10 резултата:
Избор: Автор is Бърлиева, Славия  [Clear All Filters]
2002
Бърлиева, С. авт, 2002. За Светлина Николова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26(4), с-ци89–95.
2000
Бърлиева, С. авт, 2000. Московският препис на Дюканжовия списък. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(3), с-ци50–65.
Subscribe to Синдикирай