Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Ботева, Силвия  [Clear All Filters]
1984
Ботева, С. авт, 1984. Международен симпозиум по съпоставително езико- знание във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), с-ци119–120.
Subscribe to Синдикирай