Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Благоева, Диана  [Clear All Filters]
Статия в списание
Аврамова, Ц. & Благоева, Д. авт-ри, 2004. Международна конференция в Прага за интернационализмите в новата лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), с-ци145–147.
Subscribe to Синдикирай