Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Михайлова, Биляна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Михайлова, Б. авт, 2008. Етническата ситуация на Балканите през Античността: лингвистични данни. В Балканите - език, история, култура : Международна научна конференция. Велико Търново: Издателство на Великотърновския университет, с-ци 361–369.
Михайлова, Б. авт, 2002. Етимологични проблеми на предгръцкия езиков субстрат , Софийски университет. София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Научен ръководител: проф. дфн Георги Риков
Subscribe to Синдикирай