Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Li, C. N.  [Clear All Filters]
Глава от книга
Lindblom, B. & Maddieson, I. авт-ри, 1988. Phonetic universals in consonant systems. В L. M. Hyman & Li, C. N., ред-ри Language, Speech and Mind. New York: Routledge, с-ци 62–78.
Subscribe to Синдикирай