Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Ангелов, Петър  [Clear All Filters]
Статия в списание
Ангелов, П. авт, 1988. Историческият аргумент в средновековната българска дипломация. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(2), с-ци45–53.
Ангелов, П. авт, 1985. Принос към дипломатическата история на Древна Русия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, с-ци138–140.
Ангелов, П. авт, 1985. Принос към дипломатическата история на Древна Русия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, с-ци138–140.
Subscribe to Синдикирай