Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Кабакчиев, Красимир  [Clear All Filters]
1987
Кабакчиев, К. авт, 1987. Втори скандинавски симпозиум по аспектология в Упсала. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), с-ци123–124.
Subscribe to Синдикирай