Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Мурдаров, Владко  [Clear All Filters]
Статия в списание
Мурдаров, В. авт, 1988. Разговор за българския език във Виена. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с231.
Subscribe to Синдикирай