Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Вълчев, Боян  [Clear All Filters]
Статия в списание
Вълчев, Б. авт, 1988. Трета национална младежка школа Съвременни проблеми на езикознанието и литературознанието в Шумен. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), с128.
Вълчев, Б. авт, 1986. Трети българо-скандинавски симпозиум във Варна. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(4), с-ци120–121.
Subscribe to Синдикирай