Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Иванова, Елена Ю.  [Clear All Filters]
Статия в списание
Иванова, Е.Ю. авт, 2013. Зоя К. Шанова на седемдесет години. Българска реч, 19(3), с-ци96 – 99.
Иванова, Е.Ю. авт, 2002. Има и съм в болгарских бытийных предложениях (в сопоставлении с русскими). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), с-ци5–23.
Subscribe to Синдикирай