Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 19 резултата:
Избор: Автор is Илиева, Татяна  [Clear All Filters]
2002
Илиева, Т. авт, 2002. Професор д-р Ангел Давидов на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, с-ци96–103.
2003
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
Subscribe to Синдикирай