Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Автор is Трендафилова, Алиса  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Трендафилова, А. авт, 2013. За някои аспекти на фактора статус в речевата акомодация. Алманах „Българска украинистика“, 3, с-ци87 – 103. Available at: http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/Almanah_3.pdf [Отворен на 20.10.2014AD].
Трендафилова, А. авт, 2013. Комуникативната акомодация: събития, реакция на събития или комплекс от фактори. В Д. Камбуров & Стоянова, Ю., ред-ри „Събитие и безсмъртие“ (литература, език, философия, наука). Сборник доклади от Международна научна конференция. ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски“ (13 – 14. V. 2011 г.). София: Софийски университет.
Доклади от Единадесета конференция по социолингвистика „Езикът във времето и пространството“, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков, София, 26 – 27.10.2012 г.
Автореферат.
Subscribe to Синдикирай