Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Богданова, Събка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Богданова, С. авт, 1989. Пандекты Никона Черногорца в списке ХVІ в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(1), с-ци81–95.
Богданова, С. & Ралева, Ц. авт-ри, 1993. Библиография на трудовете на Румяна Павлова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), с-ци98–103.
Subscribe to Синдикирай