Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Лешбер, Корина  [Clear All Filters]
2005
Лешбер, К. авт, 2005. Нови тенденции в ареалната лингвистика: методи и резултати. В Ю. Стоянова и съавт., ред-ри Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 116-125.
Subscribe to Синдикирай