Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Кирова, Людмила  [Clear All Filters]
Глава от книга
Кирова, Л. авт, 2005. Чатът – реланост, сътворяваща се от текст. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 454-465.
Subscribe to Синдикирай