Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Христов, Славчо  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Христов, С. авт, 1993. Balkanistic Forum/Балканистичен форум. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), с-ци120–121.
Б
Христов, С. авт, 1988. Библиография на трудовете на Цанко Младенов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), с-ци122–125.
Subscribe to Синдикирай