Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Приматарова-Милчева, Антоанета  [Clear All Filters]
1987
Приматарова-Милчева, А. авт, 1987. Първа международна конференция по проблеми на аргументацията в Амстердам. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), с-ци124–125.
Subscribe to Синдикирай