Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Балтова, Юлия  [Clear All Filters]
Статия в списание
Балтова, Ю. авт, 1984. Първа работна среща на колектива за Българо-полска съпоставителна граматика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), с-ци121–122.
Балтова, Ю. авт, 1985. Първи международен симпозиум по съпоставително изучаване на славянското словообразуване. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(5), с-ци122–123.
Subscribe to Синдикирай