Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Петрова, Лиана  [Clear All Filters]
Статия в списание
Петрова, Л. авт, 1989. Първи випуск унгарска филология в Софийския университет „Климент Охридски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), с-ци89–90.
Subscribe to Синдикирай