Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Николова-Новакова, Ива  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Николова-Новакова, И. авт, 1996. Първи колоквиум Chronos. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(3), с-ци126–128.
Николова-Новакова, И. авт, 1995. Първа среща на млади лингвисти (Дюнкерк, Франция, 17–18 март 1995). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(6), с-ци99–100.
Subscribe to Синдикирай