Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Tkaczewski, D.  [Clear All Filters]
Глава от книга
Tkaczewski, D. авт, 2012. Czeski dorobek encyklopedyczny – Ottův slovník naučný jako uniwersalna encyklopedia narodowa. В K. Jarząbek, Ruttar, A., & Sojda, S., ред-ри Spotkania międzykulturowe. Językoznawstwo. Glottodydaktyka. Katowice: UŚ ; Gnome, с-ци 200-216.
Subscribe to Синдикирай