Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Тачева, Виолета  [Clear All Filters]
2014
Тачева, В. авт, 2014. Съвременни тенденции в езика на дисертационните трудове по медицина и здравеопазване. В Езикът във времето и пространството. София: Международно социолингвистично дружество, с-ци 72 – 83.
Subscribe to Синдикирай