Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Зимел, Георг  [Clear All Filters]
2014
Зимел, Г. авт, 2014. Големият град и духовният живот. В Фрагментарният характер на живота. София: Кристика и хуманизъм, с-ци 36-57.
Зимел, Г. авт, 2014. Фрагментарният характер на живота, София: КХ - Критика и хуманизъм.
Subscribe to Синдикирай