Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Шиваров, Николай  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ш
Шиваров, Н. авт, 1994. Взаимни трудове и общ възход. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(1), с-ци89–95.
Шиваров, Н. авт, 1998. Общественото развитие на идеята за Месия в междузаветната епоха. В А. Милтенова & Ангушева-Тиханова, А., ред-ри Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. София: Мнемозина, с-ци 83–110.
Шиваров, Н. авт, 1994. Взаимни трудове и общ възход. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(1), с-ци89–95.
Subscribe to Синдикирай