Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Васева, Иванка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Васева, И. авт, 1982. Международна конференция по теория на превода в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), с-ци90–92.
Васева, И. авт, 1981. Лятна школа по теория и критика на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), с-ци139–140.
Васева, И. авт, 1979. Конференция по теоретични и методологични проблеми на писмения и устния превод в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), с-ци121–122.
Subscribe to Синдикирай