Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Русинов, Русин  [Clear All Filters]
Статия в списание
Русинов, Р. авт, 1988. Десети летен семинар по български език и култура във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), с125.
Русинов, Р. авт, 1987. Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), с-ци119–120.
Subscribe to Синдикирай