Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Тодоров, Величко  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Тодоров, В. авт, 1984. Двадесет и първият летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), с124.
Тодоров, В. авт, 1983. Двадесетият летен ceминap по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), с-ци123–124.
Subscribe to Синдикирай