Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Недкова, Радостина  [Clear All Filters]
Статия в списание
Недкова, Р. авт, 1985. Национална младежка школа Актуални проблеми на обучението и възпитанието на чуждестранните учащи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(2), с-ци123–126.
Недкова, Р. авт, 1983. Семинар по контрастивна лингвистика в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), с130.
Subscribe to Синдикирай