Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Григорова, Петя  [Clear All Filters]
Статия в списание
Григорова, П. авт, 1989. Семинар по социология в София (Секция Социолинг- вистика). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), с-ци122–123.
Subscribe to Синдикирай