Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Григорова, Петя  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Григорова, П. авт, 1989. Семинар по социология в София (Секция Социолинг- вистика). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), с-ци122–123.
Subscribe to Синдикирай