Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Афанасиева-Колева, Антонина  [Clear All Filters]
Статия в списание
Афанасиева-Колева, А. авт, 1980. Девети славистичен семинар в Белград. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци85–86.
Subscribe to Синдикирай