Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Слуцка, Анна  [Clear All Filters]
2005
Слуцка, А. авт, 2005. Променливо я и ятов преглас – реализации в изговорната практика в българските електронни медии. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 511-517.
Subscribe to Синдикирай