Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Метева, Елена  [Clear All Filters]
Глава от книга
Метева, Е. авт, 2005. Препредадената реч – среща на два свята. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 407-416.
Subscribe to Синдикирай