Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Кожухарова, Стефка  [Clear All Filters]
Глава от книга
Кожухарова, С. авт, 2005. Светът на испанската поезия в българските антологии през социалистическия период. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 362-373.
Subscribe to Синдикирай